The Franciscan Monastery…Franjevački samostan…Monasterio Franciscano/ Dubrovnik

DSCN1796DSCN1604DSCN1815DSCN1609DSCN1615DSCN1823DSCN1600DSCN1620DSCN1817DSCN1822DSCN1617DSCN1819DSCN1821DSCN1603DSCN1795DSCN1909

DSCN1910DSCN1922DSCN1902DSCN1724DSCN1870DSCN1680DSCN1912DSCN1798DSCN1781DSCN1703DSCN1706DSCN1923

Text credits:
http://dubrovnikdigest.com/en/churches/franciscan-monastery-and-church

The Franciscan Monastery and Church are located next to the church of St. Saviour near Onofrio’s Fountain. The construction of the complex began in 1317 and works lasted for the whole 14th Century. The side of the church that runs along the Stradun is richly decorated with a Gothic portal that survived the great earthquake of 1667. The portal that adorns the entrance to the church is the work of local stonemason brothers Leonardo and Petar Petrovic from 1498. Unfortunately, the church was destroyed in the disaster and according to descriptions from that time, was much richer than today with 21 altars decorated in gold .

Inside the monastery it is particularly spectacular – highlights include the late Roman cloister with 120 columns from 1360 – the work Mihoj Brajkov. These columns surround the oldest Dubrovnik garden where orange trees and other plants still bloom. The centre of the garden houses a fountain with the figure of St. Francis .
According to legend, Francis of Assisi visited Dubrovnik on his world travels at the start of the 13th Century and it’s since then that the Franciscans have worked in Dubrovnik.

The Franciscan Monastery is famous across the world for its pharmacy which is the oldest working pharmacy in the world. When it began working in 1317, it was the third oldest in the world after Baghdad’s and Padua’s. Both of those pharmacies have stopped operating as pharmacies since, whie the Franciscan one in Dubrovnik still works today. Inside the monastery you’ll find the oldest articles that were used in teh pharmacy kept safe.

Other than the pharmacy, the monastery is also famous for its large library which was part damaged in te fire following the great earthquake. Around 7,500 books were destroyed but today the library is home to 75,000 works, 216 of which are first editions. Many are extremely valuable such as Marulic’s Judita. There are many unique musical works in the library too. Overall, there are more than 10 000 songs, making it one of the most valuable European music archives. The Franciscans spent a good part of their lives spent copying books. In the last war in the 1990s, the library ws hit by several direct missiles and five grenades fell on the monastery.
The complex also preserves valuable paintings by Lovro Dobričević and jewellery. It is interesting that after the fall of the Republic, Napoleon’s army turned this wonderful building into a stable.
One more interesting story involving the monastery is that of the mascaron at the left hand side of the entrance to the church.
The Franciscan Monastery houses a museum that is open every day.

 

Hrvatski jezik
Kredita ovog teksta:
http://dubrovnikdigest.com/sakralni-objekti/franjevacki-samostan-i-crkva

Franjevački samostan i crkva nalaze se odmah do crkve sv. Spasa nedaleko Onofrijeve fontane. Gradnja tog kompleksa počela je 1317., a trajala je čitavo 14. stoljeće. Prema Stradunu bočna strana crkve raskošno je ukrašena gotičkim portalom koji je preživio veliki potres iz 1667. Portal koji krasi ulaz u crkvu djelo je domaćih klesara braće Leonarda i Petra Petrovića iz 1498. godine. Nažalost, crkva je u katastrofi uništena, a prema tadašnjim opisima bila je znatno bogatija od današnje s 21 oltarom ukrašenim od zlata.
Unutrašnjost samostana posebno je spektakularna – ističe se kasnoromanički klaustar sa 120 stupova iz 1360. godine, djelo Mihoja Brajkova. Ti stupovi okružuju najstariji dubrovački vrt u kojem još uvijek cvjetaju naranče i druge biljke. Dio klaustra bio je oslikan freskama, ali mnoge su tijekom vremena izblijedile. Svejedno, ovaj klaustar je jedno od najboljih romaničko-gotičkih ostvarenja u cijeloj Hrvatskoj. U njegovoj je sredini fontana s likom svetog Franja.
Prema legendi, Dubrovnik je na proputovanju u svetu zemlju, početkom 13. stoljeća, posjetio Franjo Asiški, te od tada franjevci djeluju u Dubrovniku.
Franjevački je samostan poznat u svijetu po ljekarni koja ima najduži neprekinuti niz djelovanja. Kada je krenula 1317. s radom bila je treća na svijetu po starosti – iza ljekarni u Bagdadu i Padovi – no one su prestale s prodajom lijekova, dok je dubrovačka otvorena sve do danas. I danas se u unutar samostana čuvaju najstariji artikli s kojima je ova ljekarna radila.

Osim po apoteci, samostan je poznat u svijetu po velikoj biblioteci koja je u požaru nakon potresa, jednim djelom stradala. Tom prilikom uništeno je oko 7 500 knjiga, ali danas ipak broji više od 75 000 djela od kojih čak 216 prvotisaka, od kojih su neki posebno vrijedni, poput prvog izdanja Marulićeve Judite. Tu su i mnoga unikatna glazbena djela. Sveukupno ih ima više od 10 000 skladbi i jedan je od najvrednijih europskih glazbenih arhiva. Franjevci su dobar dio svog života provodili prepisivajući knjige. U posljednjem ratu devedesetih godina knjižnica je pogođena s nekoliko izravnih projektila, a na franjevački je samostan palo 5 granata.
U kompleksu se također čuvaju vrijedne umjetničke slike Lovra Dobričevića, te zlatarski predmeti. U samostanu su pokopani neki znameniti Dubrovčani poput Miha Pracata i Marojice Caboge.
Zanimljivo da je nakon pada Republike, Napoleonova vojska ovo prekrasno zdanje pretvorila u konjušnicu.
Također, postoji jedna legenda koja se vezuje uz ime Mala braća. Živjela je u starom Dubrovniku jedna bogata obitelj pomorskog kapetana koji je nedugo nakon ženidbe morao otići na brod. Žena mu je ostala trudna, a na njeno iznenađenje, rodila je četvero sinova. To je bilo skroz neuobičajeno, pa se bojala kako će okolina reagirati, te je odlučila zadržati jednog, a ostalu trojicu baciti u more. Nagovorila je jednog slugu na taj čin, koji ih je sakrio u kočiju, upravo u vrijeme kada se kapetan vratio s mora. Sluga mu je sve ispričao, a kapetan je odlučio svoju trojicu sinova dati franjevcima na odgoj uz financijsku pomoć, ali da ne kažu nikome. Tako su prolazile godine, kapetan je izdržavao i obilazio svoju djecu, sve dok jednog dana nije s broda donio četiri potpuno jednaka odjevna kompletića. Nakon što je svu četvoricu obukao, otišao je do žene, koja nije mogla prepoznati svog ‘pravog’ sina. Muž joj je tada sve objasnio, i svi su ostali u kući. Kasnije su se obrazovali, pa su pošli na more, gdje su nastavili uspješno ploviti i bogatiti se. Naposljetku su u zahvalu Bogu, donirali veliki novac za gradnju franjevačke crkve koja se po njima dobrotvorima, nazvala, Mala braća.

Postoji još jedna itekako zanimljiva priča vezana uz Malu braću, točnije maskeron na samom lijevom ulazu u crkvu. Maskeron je maska, karikatura, grotekskna životinja ili čovjek koji se u to vrijeme koristio u gradnji.
Maskeron oblika sove čiji je vrh toliko od penjanja toliko izlizan da podsjeća na mramor, jedna je od velikih dubrovačkih atrakcija. Naime, ne postoji Dubrovčanin ili strani posjetitelj ovog grada koji se nije pokušao popeti na vrh uskog maskerona, i skinuti te ponovno obući majicu, bez da spusti nogu na tlo. Ako prolazite Stradunom, nemoguće je ne vidjeti taj ritual.
Odakle taj ritual vuče korijene? Ne zna se točno kada se počelo sa skakanjem i skidanjem majice, ali prema legendi sve je krenulo zbog jednog mladića koji je bio nesretno zaljubljen. Sam se je sebi zavjetovao da će biti uspješan u ljubavi tek kada se popne na maskeron, skine majicu, i potom je obuče. Dugo je pokušavao i naposljetku je uspio, a nedugo nakon toga sretno se zaljubio. Bilo ovo istina ili ne, ritual se zadržao sve do današnjeg dana. Izvesti ovo nije nimalo lako, pa mnogi se tek odvaže kada padne noć kako se ne bi osramotili pred prolaznicima.
Inače, prvotna funkcija maskerona osim ukrasa, bila je odvod vode s krova crkve. Danas se kroz njega kišnica ne slijeva.
Franjevački samostan ima muzej koji svakodnevno možete razgledati.

 

Español
Créditos de este texto:
http://dubrovnikdigest.com/es/iglesias/monasterio-franciscano-e-iglesia

El monasterio franciscano y la iglesia se encuentran junto a la iglesia de Sveti Spas (San Salvador), cerca de la Fuente de Onofrio. La construcción del complejo comenzó en 1317 y se extendió todo el siglo XIV. Hacia el Stradun, este lado de la iglesia está ricamente decorado con un portal gótico que sobrevivió al gran terremoto de 1667. El portal que adorna la entrada a la iglesia es obra de canteros locales hermanos Leonard y Petar Petrović, de 1498. Desafortunadamente, la iglesia fue destruida en la catástrofe, y de acuerdo con las descripciones antiguas era mucho más rica que hoy, con veintiún altares decorados en oro.

El interior del monasterio es particularmente espectacular: se pone de relieve con el claustro románico tardío, que cuenta con 120 columnas y data de 1360, obra Mihoje Brajkov. Estos pilares rodean el más antiguo jardín de Dubrovnik donde todavía florecen naranjos y otras plantas. Parte del claustro estaba decorado con frescos, pero muchos se han desvanecido con el tiempo. De todos modos, este claustro es una de las mejores obras de estilo románico-gótico en toda Croacia. En su centro posee una fuente con la figura de San Francisco.
Según la leyenda, viajando a Tierra Santa, San Francisco de Asís visitó Dubrovnik a principios del siglo XIII, y desde entonces los franciscanos trabajan en Dubrovnik.

El monasterio franciscano es conocido mundialmente por su farmacia, Pequeños Hermanos, que posee el tiempo de apertura ininterrumpida más largo del que se tiene registro. Cuando entró en funcionamiento en 1317, era la tercera en el mundo en antigüedad – detrás de la farmacia de Bagdad y de Padua, las cuales dejaron ya de funcionar como tales, mientras que la de Dubrovnik se encuentra abierta al día de hoy. Incluso hoy en día en el monasterio se preservan los elementos más antiguos con que esta farmacia trabajó.
Aparte de la farmacia, el monasterio es conocido mundialmente por su gran biblioteca, que fue en parte destruida por el incendio posterior al gran terremoto. En esa ocasión, se quemaron cerca de 7500 libros, pero aún hoy cuenta con más de 75 mil trabajos, de los cuales 216 son grabados originales, algunos particularmente valiosos, como la primera edición de “Judita”, de Marko Marulić. También hay muchas obras musicales únicas. En total, hay más de 10 mil piezas musicales, y es uno de los más valiosos archivos de música de Europa. Los franciscanos transcurrían una buena parte de su vida transcribiendo libros. En la última guerra de los noventa, la biblioteca se vio afectada por varios misiles, y sobre el monasterio franciscano cayeron 5 granadas.

En el complejo también se preservan valiosos cuadros de Lovro Dobričević y joyas de oro. En el monasterio están enterrados algunos personajes famosos de Dubrovnik como Miho Pracat y Marojica Caboga.
Es interesante que después de la caída de la República, el ejército de Napoleón convirtiera este maravilloso edificio en un establo.

Del mismo modo, existe una leyenda que está vinculada con el nombre de los Pequeños Hermanos. Vivía en la antigua Dubrovnik una rica familia de un capitán de mar que, poco después del matrimonio, tuvo que embarcarse. La mujer quedó embarazada, y para su sorpresa, parió cuatro hijos. Esto era completamente inusual, y tenía miedo de cómo reaccionaría su entorno, por lo que decidió mantener a uno, y los otros tres tirarlos al mar. Le contó a un siervo este acto, que los escondió en un coche, justo en el momento que el capitán volvió del mar. El criado le contó todo, y el capitán decidió darle sus tres hijos a los franciscanos para que fueran educados por ellos, con ayuda financiera, pero sin decirle a nadie. Así pasaron los años, el capitán servía y se dedicaba a sus hijos, hasta que un día les llevó a la nave cuatro trajes de ropa totalmente iguales. Después de vestirlos, los dirigió a su mujer, que no pudo reconocer a su hijo “real”. Su marido le explicó todo, y todos se quedaron en casa. Más tarde, educados, se embarcaron, donde comenzaron a navegar y prosperar con éxito. Por último, en acción de gracias, donaron una gran cantidad de dinero para la construcción de la iglesia de los franciscanos que, por sus benefactores, se llama Pequeños Hermanos.
Hay otra historia muy interesante detrás delos Pequeños Hermanos, a saber el mascarón en la puerta izquierda de la iglesia. Es una máscara, caricaturesca, de un grotesco animal u hombre que en ese momento se utilizaba en las construcciones.
El mascarón posee la forma de un búho, cuya parte superior está tan gastada por las pisadas que se asemeja a un mármol, y es una de las principales atracciones de Dubrovnik. De hecho, no hay local o visitante extranjero en esta ciudad que no haya intentado subir a la cabeza del estrecho mascarón, quitándose y volviendo a vestirse la camisa sin que la pierna toque el suelo. Si pasa por el Stradun, es imposible no ver el ritual.
¿Dónde tiene sus raíces este ritual? No se sabe exactamente cuándo se empezó con el salto seguido por el desvestir, pero según la leyenda, todo comenzó con un joven desdichado en el amor. A sí mismo se prometió que tendría éxito en el amor cuando fuera capaz de subirse al mascarón, quitarse la camisa y luego volver a ponérsela. Durante mucho tiempo lo intentó, finalmente lo logró, y poco tiempo después se enamoró felizmente. Sea esto cierto o no, el ritual se ha conservado hasta nuestros días. Realizar esto no es fácil, ya sea por la dificultad técnica en sí misma, como por la vergüenza que les acarrea a los desdichados exponerse en público, razón por la cual practican esto por las noches.
Por otro lado, la función original de los mascarones era, cualquier otra excepto decorativa, el drenaje de agua desde el techo de la iglesia. Hoy en día, a través de su boca no fluye agua de lluvia.

El monasterio franciscano tiene un museo que se puede visitar todos los días.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.