Bled, Slovenia/ Eslovenia

DSCN2364DSCN2357DSCN2272DSCN2360DSCN2285DSCN2304DSCN2281DSCN2295DSCN2305DSCN2308DSCN2358DSCN2336DSCN2352DSCN2321_edited-1DSCN2335DSCN2315DSCN2354DSCN2314DSCN2312DSCN2342_edited-1DSCN2330DSCN2323DSCN2313DSCN2343DSCN2328DSCN2320DSCN2311DSCN2344DSCN2339_edited-1DSCN2349_edited-1DSCN2355_edited-1DSCN2327DSCN2310DSCN2286DSCN2300DSCN2273DSCN2362DSCN2368

Text credits:
https://www.slovenia.info/en/places-to-go/attractions/bled

Bled: Image of Paradise
This Alpine lake with the only island in Slovenia has been a world-renowned paradise for centuries, impressing visitors with its natural beauty, wealth of legend, and special powers to restore well-being. Look out at the lake from a castle on a cliff and visit the island on a traditional “pletna” boat.
Visit Lake Bled to make your wishes come true
Traditional wooden boats – pletnas – have been taking visitors to the island in the middle of the lake for centuries. These boats are operated by standing rowers known as pletnars. After landing, guests climb 99 stone steps to reach the Assumption of Mary Church. On this island, which is the subject of legendary tales, listen to the church bell and ring it yourself. Legend has it that this will make your wishes come true. As you return to the lake shore, view the island on the lake from the castle or from the walking and horse-carriage trails that lead you around the lake. Take a ride with Bled coachmen, known as fijakers!
The story of the Bled bell
The church bell, made in the early 16th century, is said to have come from the pope himself. The story goes that he gave it to the church after the original bell, sent to the island by an inconsolable widow in remembrance of her late husband, ended up sinking to the bottom of the lake in a storm. So, Bled really has a pair of legendary bells: the one in the church and the one on the bottom of the lake. The legend about the sunken bell is brought to life every year by a special Christmas event.
Views and experiences at Bled Castle
The most beautiful view of the lake, its island, and the surrounding peaks is from the castle towering over the lake on a cliff. Due to its beauty, it is considered to be one of the loveliest wedding venues in Europe, and it has also been the location of important diplomatic and state protocol meetings. In addition to the picturesque architecture, this 12th century castle is also home to a museum collection; a castle printing works, where you can learn about traditional manual printing; the castle cellar, where you can bottle wine and seal the bottle with wax ; a castle smithy, and a restaurant. In the summer months, you can meet a castle lord or experience an archery tournament.

 

Slovene
krediti tega besedila:
https://www.slovenia.info/sl/destinacije/znamenitosti/bled

Bled: podoba raja
Alpsko jezero z edinim slovenskim otokom je že stoletja svetovljanski kraj, ki navduši z lepotami narave, zgodbami preteklosti in posebnimi močmi za obnovo dobrega počutja. Poglejte na jezero z gradu na pečini in pojdite na otok s tradicionalnim čolnom – pletno.
Na Blejsko jezero po izpolnitev želja
Na otok sredi jezera obiskovalce že stoletja vozijo tradicionalni leseni čolni – blejske pletne, ki jih z vesli poganjajo stoječi pletnarji. Po pristanku se gostje po 99 kamnitih stopnicah odpravijo do cerkve Marijinega vnebovzetja. Na otoku legendarnih zgodb prisluhnite cerkvenemu zvonu in nanj pozvonite še sami. Po eni od zgodb boste tako poskrbeli za izpolnitev svojih želja. Po vrnitvi si otok na jezeru oglejte še z gradu in s sprehajalnih in kočijaških poti, ki vodijo okoli jezera. Naj vas na potep zapeljejo blejski fijakarji!
Zgodba o blejskem zvonu
Zvon v cerkvi, ulit na začetku 16. stoletja, naj bi prihajal od samega papeža. Cerkvi naj bi ga dal potem, ko je v neurju na dnu jezera pristal zvon, ki ga je želela tja v spomin na svojega moža poslati neutolažljiva vdova. Zato ima Bled v resnici več legendarnih zvonov: tistega v cerkvi in tistega, ki leži na dnu jezera. Legendo o potopljenem zvonu vsako leto oživlja poseben božični dogodek.
Na Blejski grad po razglede in doživetja
Najlepši razgled na jezero z otokom in alpske vrhove okoli njega ponuja grad na pečini nad jezerom. S svojo lepoto velja za eno najlepših poročnih prizorišč v Evropi, skozi čas pa je bil tudi kraj pomembnih diplomatskih in protokolarnih srečanj. V gradu iz 12. stoletja vas poleg slikovite arhitekture čakajo muzejska zbirka, grajska tiskarna, v kateri lahko spoznate tradicionalno ročno tiskanje, grajska klet, kjer si natočite stekleničko vina in jo zapečatite s pečatnim voskom, grajska kovačnica in restavracija. V poletnih mesecih lahko tu doživite srečanje z graščakom ali lokostrelski turnir.
Najlepši kraji za najpomembnejše goste
Bled je ena od najprepoznavnejših ikon Slovenije. Kraj so v 19. stoletju obiskovali navdušenci nad hidropatijo švicarskega zdravnika Arnolda Riklija. Na začetku 20. stoletja je kraj veljal za najlepše zdravilišče tedanjega cesarstva. Po 2. svetovni vojni je bila tu ena pomembnejših državnih protokolarnih rezidenc. Vila Bled je to tudi danes!

 

Español
Créditos de este texto:
https://www.slovenia.info/es/destinos/atracciones-turisticas/bled

Bled: imagen del paraíso
El lago alpino en el que se encuentra la única isla eslovena es conocido desde hace siglos como un lugar cosmopolita que fascina con sus bellezas naturales, sus historias del pasado y sus mágicos poderes para recuperar el bienestar. Disfrute de la vista del lago desde el castillo situado sobre una roca y visite la isla en la embarcación tradicional «pletna».
En el lago de Bled se cumplirán sus deseos
Desde hace siglos, las embarcaciones tradicionales de madera, «pletna de Bled», manejadas por los «pletnarji» que reman de pie, llevan a los visitantes a la isla de Bled. Al llegar a la isla, los visitantes suben los 99 escalones de piedra hasta la iglesia de la Asunción de la Virgen. En esta isla de legendarias historias podrá escuchar y tocar la campana de la iglesia. Según la leyenda, si toca la campana y pide un deseo, este se cumplirá. De regreso, también podrá ver la isla desde el castillo o desde alguno de los caminos que bordean el lago. ¡Que le lleven de paseo los «fijakerji» (cocheros de carruajes) de Bled!
La historia de la campana de Bled
Se cuenta que la campana de la iglesia de la isla de Bled, que data del siglo XVI, fue mandada a hacer por el mismísimo Papa. El Papa regaló la campana a la iglesia después de que, durante una tormenta, se hundiera la campana original que una inconsolable viuda había enviado a la isla. Así pues Bled realmente cuenta con dos campanas: la de la iglesia y la que está hundida en el fondo del lago. La localidad revive cada Navidad la famosa leyenda.
Al castillo de Bled, por las vistas y experiencias
La vista más bonita al lago y a los picos alpinos que lo rodean se abre desde el castillo que se encuentra en una roca sobre el lago. Gracias a su belleza se ha convertido en uno de los escenarios más bonitos para celebrar bodas en Europa. Anteriormente también fue el lugar de importantes encuentros diplomáticos y protocolares. El castillo data del siglo XII y posee una pintoresca arquitectura, y además alberga el museo, la imprenta del castillo en la que podrá conocer el proceso de la imprenta manual tradicional, la bodega del castillo en la que se puede servir una botellita de vino y sellarla con sello de cera, la herrería del castillo y el restaurante. En los meses estivales puede encontrarse con el señor del castillo o con un torneo de tiro con arco.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.